Informace o projektu

Toulky brněnským podzemím

Kód projektu
7119092064
Období řešení
3/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Magistrát města Brno
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát

Každé město má svá tajemství, která zůstávají po dlouhá léta skryta před zrakem běžného člověka a odhalí je jen těm, kteří s nalezeným tajemstvím budou zacházet ohleduplně, rozumně a s úctou, kterou si zaslouží. I město Brno má taková tajemství. Donedávna ukrytá pod bloky domů, dlažbou náměstí, asfaltem veřejných komunikací. Bylo třeba týmu obětavých a hlavně pro věc zapálených odborníků, aby i tato tajemství spatřila světlo světa. Historie brněnského podzemí je velmi bohatá a jeho rozsah s pokračujícím průzkumem stále roste. Za více než třicet let systematické činnosti bylo objeveno a sanováno překvapivé množství zajímavých sklepních prostor, chodeb, štol a studní, při nichž bylo zdokumentováno na tisíce archeologických nálezů a učiněno mnoho důležitých historických poznatků. Některé z nich, doplněné o známé historické souvislosti, dispoziční schémata a archeologické nálezy, představují přednášky Aleše Svobody. Prostřednictvím fotografií, osobních zkušeností a vzpomínek může účastník kurzu nahlédnout do míst jen obtížně přístupných, ale nanejvýš zajímavých, která nebyla veřejnosti doposud zpřístupněna.
Cílem projektu je realizace kurzu, který přiblíží posluchačům skrytou část dějin města Brna, v různých časových obdobích, a to včetně historických souvislostí. A informacemi o specifické stavební činnosti našich předků rozšíří znalosti a fakta o mnohotvárné historii města Brna.