Informace o projektu
Luminiscenční imunostanovení jako citlivý nástroj pro diagnostiku nemocí včel

Logo poskytovatele
Kód projektu
LTAB19011
Období řešení
7/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Prvním cílem projektu je vyvinout protilátku specifickou proti původci moru včelího plodu, bakterii Paenibacillus larvae, a validovat ji pomocí technik ELISA a SPR.
Druhým cílem projektu je vyvinout nové foton-upkonvertující nanočástice (dále jen UCNPs), modifikovat jejich povrch polymery, navázat streptavidin nebo imunoglobuliny a stanovit fyzikálně-chemické vlastnosti těchto hybridů a funkčnost imobilizovaných bioligandů.
Třetím cílem projektu je vyvinout imunostanovení pro detekci bakterií Melissococcus plutonius a Paenibacillus larvae na bázi UCNPs. Analogový přístup založený na konvenční čtečce mikrotitračních desek bude srovnán s digitálním přístupem založeným na mikroskopickém počítání jednotlivých nanočástic v mikrotitrační destičce a na povrchu biočipu. Vlastnosti optimalizovaného stanovení budou srovnány se standardními metodami jako ELISA.
Čtvrtým cílem projektu je vytvoření metody pro simultánní detekci M. plutonius a P. larvae. Budou připraveny UCNPs s různými emisními vlnovými délkami (NaYF4:Yb,Er a NaYF4:Yb,Tm), ty budou konjugovány s protilátkami a využity pro paralelní detekci obou patogenů.
Pátým cílem projektu bude ověření metody na analýze reálných vzorků (včely, včelí larvy, měl, med).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  2 – Konec hladu Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  13 – Klimatická opatření Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Publikace

Počet publikací: 31


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info