Informace o projektu

Aktualizácia kurzu s e-learningovou podporou

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0585/2019
Období řešení
6/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

V rámci projektu bude zrealizovaná aktualizácia výuky a e-learningovej podpory už existujúceho kurzu o poruchách autistického spektra. Tento kurz je otvorený i pre študentov mimo materské odbory a je vyučovaný v anglickom jazyku, aby bolo možné zapojenie i zahraničných študentov. Výstupom z projektu bude inovácia kurzu, ktorá bude obsahovať krátke domáce úlohy pred hodinou dostupné na e-learningu, viac audiovizuálnych pomôcok pri výuke (počas seminárov aj doma) a taktiež záverečné hodnotenie e-learningovej podpory študentmi pomocou aplikácie Socrative. Kurz bude taktiež obsahovať aktualizované informácie z oblasti výskumu porúch autistického spektra.