Informace o projektu

Replikace fágů v bakteriálním biofilmu (BioPhage)

Kód projektu
LL1906
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

V roce 2017 Světová zdravotnická organizace prohlásila Staphylococcus aureus za patogen rezistentní vůči antibiotikům, pro jehož léčbu je naléhavě zapotřebí nových léků. Při infekci vytváří S. aureus biofilmy, které lze léčit pouze dlouhodobou aplikací několika antibiotik ve vysokých dávkách nebo chirurgickým odstraněním infikovaných tkání. Alternativní přístup, fágová terapie, nebyl schválen pro klinické použití, protože účinky fágové infekce na biofilm nejsou dostatečně charakterizovány.
Navrhujeme studovat dynamiku šíření fága Herelleviridae phi812 v biofilmu S. aureus a molekulární detaily replikace fága phi812 v buňce. Integrovali jsme mikrofluidní systém do světelného rastrovacího mikroskopu, který umožňuje kontinuální vícedenní pozorování infekce biofilmu fágy. Zjistíme, jak subpopulace metabolicky neaktivních nebo fágově rezistentních buněk v biofilmu zajišťují stádovou imunitu proti infekci phi812. Náš systém umožňuje fixaci segmentů biofilmu pro následné korelační zobrazování pomocí sériové blokové rastrovací elektronové mikroskopie k identifikaci interakcí fágů s bakteriálními buňkami. Fokusované frézování iontovým svazkem spolu s kryoelektronovou mikroskopií a tomografií použijeme k určení struktur s vysokým rozlišením dosud necharakterizovaných meziproduktů replikace a sestavování fága phi812 v buňkách S. aureus. Budeme studovat funkci bakteriálních membrán a makromolekulárních komplexů při iniciaci a dokončení přenosu fágového genomu, sestavování fágových portálních komplexů a hlav a mechanismy balení genomu a připojování hlavy a ocasu.
Biologický význam tohoto návrhu spočívá v jeho zaměření na dosud nepopsané interakce fágů a bakterií za biologicky a klinicky relevantních podmínek. Naše analýzy šíření fágů v biofilmu, stádní imunity proti fágové infekci a replikace fágů v buňkách mohou identifikovat přístupy k zefektivnění fágové terapie.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info