Informace o projektu

Úloha komplexu SMC5/6 a jeho interakčních partnerů v opravě poškozené DNA (SMC5/6)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-05095S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

zjistit architekturu komplexu SMC5/6 v mechu Phiscomitrella patens, včetně umístění podjednotek NSE5 a NSE6 v komplexu; zjistit úlohu architektury SMC5/6 a jeho podjednotek v opravě DNA; identifikovat interakční partnery SMC5/6 zprostředkující jeho lokalizaci do míst s poškozenou DNA