Informace o projektu

Inovace úloh pro laboratorní cvičení z biofyziky pro bakalářské obory Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka a Všeobecná sestra

Kód projektu
MUNI/FR/1383/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V rámci inovace laboratorních cvičení z biofyziky bychom chtěli pro vybrané bakalářské obory lékařské fakulty přepracovat jednotlivé laboratorní úlohy s jednoznačným důrazem na praktické zaměření vlastního oboru. Tímto celý předmět zatraktivnit a zvýšit jeho přínos do praxe absolventa.