Informace o projektu

Posouzení dynamických vztahů společenské odpovědnosti a finanční výkonnosti podniků

Kód projektu
MUNI/A/1189/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

V kontextu udržitelného rozvoje vyvstala otázka, jaký vliv má společenská odpovědnost (CSR) na finanční výkonnost podniku – zda opravdu přináší očekávaný užitek, či zda se jedná o zbytečně vynaložený náklad. Jelikož v této oblasti mezi odborníky stále nepanuje jednoznačný konsenzus, hlavním cílem tohoto projektu je vymezení a hlubší pochopení vztahů mezi CSR a finanční výkonností podniku a to jak z vnitropodnikového hlediska, tak z pohledu akciových trhů. Díky tomuto dvojímu pohledu bude moci být daný vztah prozkoumán mnohem komplexněji a detailněji, což v konečném důsledku povede k lepšímu pochopení rozhodování podniků v oblasti CSR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info