Informace o projektu
Inovace předmětů Bakalářská práce - projekt a Diplomová práce - projekt rozšířením o online modul „Příprava závěrečné práce“ (AKAPSA)

Kód projektu
MUNI/FR/1055/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Bakalářská práce - projekt (BPp) a Diplomová práce - projekt (DPp) jsou povinnými předměty, které musí absolvovat všichni studenti PdF na začátku tvorby závěrečné práce. V současné době se pojetí předmětu na jednotlivých katedrách výrazně liší.
Cílem projektu je připravit a pilotovat online modul, který by studenty provedl základními pravidly pro psaní odborného textu, etickými otázkami ve výzkumu pedagogických jevů a prací s literaturou, včetně problematiky správného citování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info