Informace o projektu

Inovace výuky specializace Modelování a výpočty programu Matematika a Aplikovaná matematika (Inovace výuky MOD)

Kód projektu
MUNI/FR/0977/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Náplň projektu spočívá v inovaci bakalářské a magisterské specializace Modelování a výpočty programu Matematika a Apl. matematika, konkrétně předmětů M6201 Nelineární dynamika a její aplikace a M9BCF Teorie bifurkací, chaos a fraktály. Výstupy z učení budou směřovány k praktické analýze modelů v předmětu M6201 a hlubšímu porozumění nelineárním jevům v novém předmětu M9BCF. Výstupem budou nové učební texty a worksheety v softwaru Maple k publikaci na Maplesoft Aplication Center.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info