Informace o projektu

Terapie pulpoparodontálního syndromu

Kód projektu
MUNI/FR/0939/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem projektu je modernizace přístrojové techniky pro výuku Parodontologie, zlepšení praktické výuky léčby pulpoperiodontálního syndromu rozšířením vybavení o endodontický mikromotor s apexlokátorem a koncovky systému Reciproc a MTWO. Lze jej využít jak k terapii pulpoparodontální léze, tak i k léčbě komplikací zubního kazu, které mají negativní dopad na periodoncium a parodont celkově. Tato technologie nám umožní vyučovat modernější ošetřovací postupy a studenty lépe prakticky vzdělávat.