Informace o projektu

Study of electrochemical and adsorption processes on nanostructured sp2 and sp3 carbon surfaces in relation to their physico-chemical characteristics

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-03187S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Univerzita Karlova v Praze

The project aim is preparation and detailed characterization of sp2 and sp3 carbon-based surfaces and their interactions with organic molecules and biomacromolecules, focusing on the interplay between surface termination, morphology, electron transfer kinetics, and adsorption of selected compounds.