Informace o projektu

Obrazy traktoristky v československém oficiálním diskurzu 1948-1960 (TRAKTOR)

Kód projektu
MUNI/FF-DEAN/1615/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je analyzovat a interpretovat dobové obrazy traktoristky v československém oficiálním diskurzu v letech 1948-1960. Obrazy traktoristky představují jednu z podob nového socialistického člověka, který je ideálem nové společnosti a jedince, vizí dějinného pokroku socialistické modernity. V případě traktoristky je reflektována zejména snaha o proměnu genderového řádu komunistického panství, jež je provázána s transformací dalších kulturních symbolů a sociální, ekonomické i politické roviny tehdejší společnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info