Informace o projektu

Obraz vesnic vypálených v období Protektorátu v dobovém tisku 40. let (vypálené vesnice)

Kód projektu
MUNI/FF-DEAN/1516/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Analyzována bude část dějin, která není doposud dostatečně reflektována, i přes její naléhavost. Zatímco Lidice jsou známé po celém světě, moravské vesnice zničené nacisty nezůstaly ani v povědomí obyvatel našich zemí. K této skutečnosti rovněž přispěla média, jak dobová, tak současná. Inovativnost projektu spočívá v nahlížení na část dějin z odlišného hlediska, prostřednictvím analýzy propagandy, budou srovnávány dílčí celky historie, s jejichž komparací se setkáváme jen zřídka. Projekt je mezioborový a není určen jen pro studenty historie. Zasahuje jak do oblasti historických věd, tak do problematiky mediálních studií a politologie. Jedná se o projekt v České republice ojedinělý nejen z hlediska Masarykovy univerzity, ale i z hlediska celorepublikového. Rešerše a výstupy, financované projektem, budou využitelné dlouhodobě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info