Informace o projektu

Rituály středověku a raného novověku: k recepci kulturní antropologie v současné polské a české historiografii (Rituály středověku a raného novověku)

Kód projektu
MUNI/FF-DEAN/1466/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předmětem předloženého projektu je komparace kulturněhistorických analýz, které vznikly v polské a české historiografii v posledních třech desetiletích a týkaly se problematiky středověkých a raněnovověkých rituálů (korunovací, slavnostních vjezdů, procesí, liturgie). Cílem je sepsání českojazyčné studie a její vydání v recenzovaném českém, popřípadě bohemistickém periodiku. Navržený záměr představuje podstatnou součást dlouhodobějšího badatelského projektu, zaměřeného na komparativní analýzu vatikánských korunovací Madon v Polsku-Litvě, Chorvatsku, Slovinsku a českých zemích první poloviny 18. století.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info