Informace o projektu

Novelizace právní úpravy poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb

Kód projektu
MUNI/A/0963/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem navrhovaného projektu je komplexní analýza nové právní úpravy poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb v kontextu směrnice (EU) 2019/770, přidružených unijních aktů a nadcházejícího procesu implementace unijních právních norem do právního řádu ČR. Analýzu bude nutno provést komplexně v několika rovinách soukromého práva, především práva závazkového, autorského a spotřebitelských ustanovení. Téma má určitý přesah i do práva veřejného, zejména v oblasti ochrany osobních údajů. Výsledkem projektu bude ucelená analýza nadcházejících změn v právní úpravě, která umožní uchopit poskytování obsahu a služeb na digitálním trhu na úrovni odborné i praktické.