Informace o projektu

Projevy digitalizace v daňovém právu (PDvDP)

Kód projektu
MUNI/A/1471/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Stávající právní regulace v oblasti daní a zdaňování se ukazuje jako poměrně zaostalá a neefektivní s ohledem na rychlý ekonomický vývoj, nové nástroje a technické způspby poskytování služeb, resp. stále silněji se prosazující digitální ekonomiku. Regulace v oblasti přímých i nepřímých daní a ve správě daní je nedostatečná, pokud mají být řádně zdaňovány příjmy z digitálních služeb v zemi, kde subjekt není fyzicky přítomen. Řešitelé si v rámci projektu stanovili cíl zmapovat a analyzovat regulaci de lege lata v oblasti zdaňování digitální ekonomiky a elektronizace správy daní a za přihlédnutí k připravované regulaci na evropské úrovni (návrhy COUNCIL DIRECTIVE laying down rules relating to the corporate taxation of a significant digital presence a COUNCIL DIRECTIVE on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services) a dalších komparovaných státech, naznačit možné změny de lege ferenda v dané oblasti v České republice, resp. zkoumat právní, ekonomické a sociální aspekty tohoto fenoménu. Není možné vystačit si pouze s pohledem daňovým, jelikož je toto část právní regulace akcesorická ve vztahu k ostatním právním odvětvím; tj. přesah do dalších právních odvětví vč. soukromoprávních a do ekonomie je evidentní, a proto je projekt možné považovat za multioborový.

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info