Informace o projektu

Komunikace buněk epidermis při ochraně vůči UV záření (Epidermis a UV)

Kód projektu
MUNI/C/0025/2020
Období řešení
2/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Tento projekt je zaměřen na studium typu transportu melanosomů uvnitř buněk a jejich transferu z melanocytů do keratinocytů na modelu melanomových linií s různou mírou schopnosti melanogeneze. Síť interakcí melanocytů a keratinocytů (potažmo fibrocytů), které se přirozeně vyskytují v kůži, bude studována pomocí různých variant kokultivace – ať už ve směsné monovrstvě nebo pomocí „transwell“ systémů. Po zavedení experimentálních modelů bude sledována míra zapojení regulačních proteinů především PAR2, SCF, p38 dráhy, melanoregulinu, MITF. Tato tematika je stále více aktuální, především v souvislosti s narušenou ozonovou vrstvou a zvýšeným výskytem rakoviny kůže.