Informace o projektu

Úloha tetraspaninů při internalizaci Trop-2 (Tetraspan Int Trop2)

Kód projektu
MUNI/C/0009/2020
Období řešení
2/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Až 90 % těchto úmrtí je způsobeno metastázami - ložisky v tělních orgánech založených nádorovými buňkami, které se uvolnily z primárního nádoru. Léčba metastáz je přitom složitá, metastatické buňky jsou vůči konvenční terapii často rezistentní. Pochopení procesů podílejících se na vzniku diseminovaného nádorového onemocnění je tedy klíčové pro vývoj efektivní léčby.
Jedním z možných účastníků těchto procesů je protein Trop-2. Jedná se o glykoprotein exprimovaný na buněčné membráně, jehož zvýšená exprese je spojená s aktivací onkogenní signalizace a horší prognózou u řady typů nádorových onemocnění. Vzhledem k lokalizaci Trop-2 na povrchu buněk je to také slibný cíl protinádorové léčby, především pomocí protilátek konjugovaných s léčivy, které se dostávají do buňky pomocí specifické vazby a následné internalizace Trop-2.
Procesy spojené s internalizací tohoto glykoproteinu nicméně doposud nebyly popsány. Možnou úlohu zde mohou mít proteiny z rodiny tetraspaninů tvořící na membránách buněk tzv. tetraspaninové mikrodomény. Interakce mezi tetraspaniny a Trop-2 by pak mohla ovlivňovat např. účinnost cílené léčby pomocí protilátek proti Trop-2 či jeho povrchovou expresi.
Tato práce, zaměřená na výzkum internalizace Trop-2 a jeho interakce s tetraspaniny přispěje k objasnění obecné role Trop-2 v karcinogenezi a zároveň může napomoci při hledání účinnější léčby vážných nádorových onemocnění.