Informace o projektu

Biochemické mechanizmy trombolýzy (BIOCHEMISTLYSIS)

Kód projektu
MUNI/C/0030/2020
Období řešení
2/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Tromboembolická onemocnění, jako je ischemická cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, či plicní embolie, v současné době představují nejčastější příčiny úmrtí a invalidity ve vyspělých i rozvojových zemích a mají tak závažný socioekonomický dopad. Nejčastějším způsobem léčby těchto onemocnění je trombolytická terapie. Ta je založena na aktivaci plazminogenu, který následně štěpí fibrinová vlákna zpevňující trombus (krevní sraženinu) a způsobuje tak jeho rozpad. Nejčastěji používaným aktivátorem plazminogenu je rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu (alteplasa). Účinnost trombolytické léčby je stále relativně nízká, proto je ji i nadále rozvíjet. Základním krokem jsou in vitro studie. Tyto studie umožňují ve zjednodušených podmínkách sledovat rychlost a účinnost trombolýzy. Velkou výhodou oproti in vivo systému je snadná optimalizace, opakovatelnost a reprodukovatelnost experimentů. Dále pak možnost využití lidské krve, které může zajistit vyšší fyziologickou relevanci než zvířecí modely.

Cílem tohoto projektu bude in vitro studium vlivu kvality trombů na účinnost alteplasy. A dále pak charakterizace interakce alteplasy s fibrinem obsaženým v trombu.

Pro dosažení prvního cíle budou připravovány různé typy trombů. U těchto trombů bude sledována trombolýza indukovaná alteplasou, která bude korelována s jejich strukturou zjištěnou mikroskopickými metodami. Pro uskutečnění druhého cíle budou použity čipy s fibrinovým gelem představujícím základní model struktury trombu.

Výsledky řešení projektu mohou přispět k objasnění souvislosti mezi kvalitou struktury trombů a mírou jejich lyze. Dále mohou sloužit ke stanovení limitací prostupu alteplasy do trombu. Očekávaným výstupem bude prezentace získaných dat na domácích konferencích, dále získaná data mohou sloužit jako příspěvek k publikačním výstupům týmu.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info