Informace o projektu

Analýza chůze specifických skupin populace (Chůze seniorů a osob s MP)

Kód projektu
MUNI/A/1082/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Deformace nohy, snížení podélné i příčné nožní klenby a problémy s chůzí, které jsou častými obtížemi i u běžné populace, mají vyšší četnosti u seniorů a u osob s mentálním postižením. Cíl projektu, zjištění stavu nožní klenby a časoprostorových parametrů chůze, je zaměřen na dvě specifické skupiny populace: seniory a mentálně handicapované. Počet vědeckých studií zabývajících se tímto tématem u této věkové skupiny a u mentálně handicapovaných je omezený, ačkoliv stav nohy výrazně ovlivňuje možnosti pohybového výkonu.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info