Informace o projektu

Provoz umění a výtvarná výchova

Výzkum se zaměřuje na aktuální témata a strategie současného umění a cesty jejich zprostředkování ve vzdělávacím a výchovném procesu. V první části projektu byla vybrána čtyři témata z oblasti umění: tvůrčí uchopení environmentálních diskurzů, digitálních technologií, participativních metod a kritika institucionálního zázemí a provozu umění. V analýze těchto témata hraje vedle dalšího důležitou roli perspektiva výtvarné pedagogiky. S těmito výzkumy pak prolíná druhá část projektu, v jejímž rámci jsou zkoumány možnosti interpretace a transformace uměleckých podnětů ve vybraných stupních základních a středních škol nebo v jiných výchovných prostředích a situacích. Součástí projektu jsou výstavní prezentace jako praktické experimenty na poli setkávání umění a výchovy.