Informace o projektu

Slovotvorný analyzátor pro výuku češtiny pro cizince (SLAN)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL03000293
Období řešení
6/2020 - 5/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem předkládaného projektu SLAN je zpracovat českou a ruskou slovotvorbu pro potřeby výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka. Migrační a integrační procesy typické pro dnešní společnost jsou spojeny s rozvojem komunikačních kompetencí a cizích jazyků, což je v případě projektu SLAN čeština pro cizince. Plánované výstupy projektu (online cvičení, pracovní listy, metodická doporučení) chybí v aktuálně dostupných výukových materiálech, a proto budou přínosné pro obor čeština jako cizí jazyk / výuka češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), pro lepší osvojování češtiny cizinci a také jako metodická podpora lektorů. V rámci projektu SLAN také vzniknou korpusy aktuální slovní zásoby dle jednotlivých jazykových úrovní (A2–B2), kterých mohou využívat jak lektoři, tak studenti.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info