Informace o projektu

Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích

Kód projektu
ROZV/C10/2020
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Vysoká škola ekonomická v Praze
Západočeská univerzita v Plzni

Předkládaný projekt se zaměřuje na prevenci plagiátorství prostřednictvím lepší podpory studentů v oblasti akademického psaní a akademické integrity. Jeho východiskem je intenzivní spolupráce českých univerzit při zhodnocení současného stavu, identifikaci a šíření příkladů dobré praxe, vývoji společných doporučení institucionální povahy a v neposlední řadě při vymezení společných kritérií posuzování projevů plagiátorství a jejich vysvětlování akademickým pracovníkům a studentům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info