Informace o projektu

Inovace předmětu Elektřina a magnetismus

Kód projektu
FRVS/1151/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
fyzika, přednáška, doplňky, demonstrační přístroje

Přednáška "Elektřina a magnetismus" je určena pro studenty I. ročníku PdF MU, kteří studijí některý předmět v kombinací s fyzikou. Základní literaturou je výborná kniha autorů Halliday, D., Resnick, R., a Walker, J.: Fyzika (část 3). Kniha vyhovuje po všech stránkách, chybí v ní však podle našeho názoru některé kapitoly, bez nichž se nemůže budoucí učitel na základní škole obejít. Cílem projektu je teoretické i praktické doplnění uvedené přednášky. Teoretické doplnění chápeme jako rozšíření kurzu o tři kapitoly a 10 dalších odstavců. Praktická část projektu spočívá v doplnění demonstarčních sbírek, zejména o jednoduché pokusy z elektřiny a magnetismu.