Informace o projektu

Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR

Kód projektu
TITDMZV930
Období řešení
3/2020 - 3/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je získat kvalifikované podklady pro strategické rozhodování státní správy v oblasti zahraniční politiky státu a pro aktualizaci koncepčních dokumentů s využitím společného konceptuálního rámce. Cílem realizace projektu je skupina výstupů z jednotlivých dílčích minitendrů, zaměřených na kvalitativní výzkum zahraniční politiky ČR v souladu s Koncepcí výzkumu MZV (2017 - 2021) ve dvou rovinách: 1.Vzhledem k směrům, cílům, rámcovým tématům a dalším otázkám
reflektujícím kontext, podobu a zaměření vztahů s jednotlivými státy nebo regiony, popřípadě zájmy ČR
v multilaterálních uskupeních a fórech, které vůči těmto zemím a regionům formulují společné postoje
a politiky. 2. Vzhledem k prioritním průřezovým oblastem, které kontext, podobu a zaměření bilaterálních a multilaterálních relací ovlivňují a které jsou určující pro formulaci zahraničněpolitických zájmů ČR. Projekt by měl mít globální záběr s ambicí zahrnout relevantní teritoria a průřezové oblasti podle Koncepce zahraniční politiky ČR a Koncepce výzkumu MZV. Hlavním výstupem projektu bude výzkumná zpráva, která promítne výsledky teritoriálně a věcně zaměřených dílčích projektů
(minitendrů) do společného konceptuálního rámce.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info