Informace o projektu

DP9_Certifikační autorita pro kyberbezpečnost

Kód projektu
MUNI/33/DP9/2020
Období řešení
7/2020 - 6/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
České vysoké učení technické v Praze
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Cílem dílčího projektu je na základě navržených mechanismů a modelů z dílčího projektu „Právní a organizační model certifikace dle nařízení o kybernetické bezpečnosti“ vybudovat Certifikační autoritu pro kyberbezpečnost, nastavit mechanismus jejího provozu a připravit podklady pro její akreditaci pro certifikace v rámci případných národních a EU schémat. Součástní budování autority bude rovněž vypracování akčního plánu zaměřeného na postup při založení a nastavení managementu a ekonomiky navrženého modelu autority.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info