Informace o projektu

Inovace předmětu Biologie rostlin

Kód projektu
FRVS/765/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předkládaný návrh projektu si klade za cíl modernizovat výuku v předmětu Biologie rostlin vyučovaném na Přírodovědecké fakultě MU, Brno. Podstatou projektu je zavedení fyziologických úloh do praktických cvičení tohoto předmětu a vytvoření databáze mikroskopických snímků. V rozpočtu se počítá pouze s náklady spojenými se zvýšenou funkčností mikroskopů, s tvorbou mikroskopických snímků a jejich následném zpracování.