Informace o projektu

Podpora integrace a rozvoj Farmaceutické fakulty v rámci Masarykovy univerzity

Logo poskytovatele
Kód projektu
F_FaF_11/2020
Období řešení
7/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Projekt představuje podporu přesunu Farmaceutické fakulty (FaF) z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU) na Masarykovu univerzitu (MU). V rámci přesunu došlo k migraci veškeré výpočetní techniky bývalé FaF VFU do systému MU. Vzhledem k značenému stáří tato technika již nepostačuje pro online výuku dle standardů MU zejména s ohledem na omezení způsobena COVID-19, neumožňuje hybridní výuku splňující pokyny KHS a NAÚ a dalších státních orgánů. Většina prostředků je proto navržena k pořízení nové IT techniky (zejména NB) pro akademické pracovníky a vybrané neakademické pracovníky děkanátu. Kromě toho bude pořízena IT technika do výukových učeben pro zajištění hybridní výuky a pro děkanát FaF MU pro zajištění poskytování služeb studentům dle standardů MU.
Dále bude projekt zaměřen na podporu komunikace přesunu fakulty v rámci národního i mezinárodního univerzitního a odborného prostředí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info