Informace o projektu

Vliv míry porušení chladírenského řetězce při odběru a transportu úředně odebraných vzorků na jejich mikrobiální profil

Kód projektu
QK21020245
Období řešení
1/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zemědělství ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Veterinární univerzita Brno
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.

Předkládaný projekt je zaměřen na posouzení vlivu porušení teploty při odběru a transportu vzorků chlazených potravin živočišného původu na jejich mikrobiologický profil, tj. stanovený počet sledovaných mikroorganismů s cílem určit maximální dobu přerušení chladírenského řetězce, která nepovede k ovlivnění výsledků analýz. Bude posuzován vliv způsobu balení výrobku, míry překročení doporučené teploty a doby expozice zvýšené teplotě. Bylo zvoleno 5 modelových zástupců chlazených potravin živočišného původu - syrové mléko, čerstvé sýry, mleté maso, čerstvé ryby a chlazená drůbež. Budou testovány různé tržní druhy a různé způsoby balení těchto výrobků. Výběr sledovaných mikrobiologických parametrů byl proveden s ohledem na požadavky Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 a ČSN 56 9609, v případě syrového mléka potom Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a dalších podkladů. Řešení projektu je rozděleno do 3 navazujících fází. Jednotlivé fáze nejsou striktně časově oddělené.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info