Informace o projektu

Dimenze interkulturality v německojazyčné kultuře meziválečné ČSR 1918–1939 na příkladu jejího levicového segmentu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-06511S
Období řešení
1/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Literární, intelektuální a kulturní provoz v prvorepublikové ČSR byl do značné míry vícejazyčný a vykazoval různé podoby (německo-české) interkulturality, ať už ve formě existence kulturních okruhů vedle sebe, v sobě nebo proti sobě. Literárněhistorický výzkum se zatím přednostně věnoval určitým segmentům této interkulturality (např. "prostředníkům" z řad pražských autorů nebo naopak nacionálnímu segmentu). K opomíjeným segmentům patří široký levicový literární a intelektuální proud a jeho formy interkulturality. Na politické levici v širokém smyslu lze očekávat časté, ale také ambivalentní formy německo-české interkulturality, a to na základě faktu, že levicové scény tendovaly k odmítání nacionálního štěpení a různým formám kosmopolitismu, internacionalismu atd., ale současně fungovaly v prostředí dominovaném kategorií nacionality, ať už v latentní nebo agresivní podobě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info