Informace o projektu

Morfologické ukazatele časných ontogenetických procesů lidského skeletu, zubů a kůže na individuální a populační úrovni

Vznik a fixace některých struktur lidského těla v časných fázích ontogeneze umožňuje využít je diagnosticky jako ontogenetických markerů. Srovnáním jejich variability s aktuálním stavem organismu (prospívání, zdraví, růst, sexualita, délka života) můžeme odhadovat význam příslušné ontogenetické fáze pro následný život jedince a z jejich souvislostí s externími faktory (stres, strava, fyzická zátěž) lze usuzovat na roli různých externích vlivů v tomto procesu. Cílem projektu je podpořit diplomové a disertační práce studentů, kteří se orientují tímto směrem auxologie člověka a studují ontogenetické markery. Na dostupných zdrojích kosterních souborů a dosud získaných dat budeme testovat hypotézy v rámci ontogenetických teorií o vlivu procesů časných ontogenetických fází na budoucí vývoj, růst a celkové prospívání.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info