Informace o projektu

Racionalizace, efektivita a bezpečnost vybraných farmakoterapeutických přístupů

Kód projektu
MUNI/A/1678/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Na Ústavu aplikované farmacie FaF MU realizují skupiny pracovníků výzkumné aktivity zaměřené do oblasti historie farmacie, konkrétně směrem k dějinám léčiv používaných v oblasti dermatologie. Významnou oblastí, kterou budou pracovníci UAF řešit v rámci projektu specifického vysokoškolského výzkumu je problematika zhodnocení farmakoterapie v graviditě u vybrané skupiny pacientek a jejího klinického dopadu na zdravotní stav novorozence a také zhodnocení efektivity a bezpečnosti postupů precizní medicíny (tzv. drug repurposing) u pacientů s refrakterními či relabovanými nádory dětského věku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info