Informace o projektu

Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení

Projekt navazuje na aktuálně řešený CRP Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích. Jeho cílem je etablovat a dále podporovat mechanismy pro podporu studentů a akademických pracovníků v rozvíjení schopnosti korektního akademického psaní a pro podporu prevence negativních jevů (plagiátorství, contract cheating). Nový projekt téma nejen významně prohlubuje, ale také rozšiřuje o novou svébytnou oblast, jíž je problematika dodržování zásad akademické etiky v podmínkách online výuky a zkoušení. Nově je součástí projektu také intenzivnější komunikace tématu směrem k širší akademické a neakademické veřejnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info