Informace o projektu

Inovace předmětu sportovní gymnastika na vysokých školách sportovního zaměření

Logo poskytovatele
Kód projektu
2020-1-CZ01-KA226-HE-094342
Období řešení
3/2021 - 2/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Spolupracující organizace
Univerza v Ljubljani
University of Zagreb

Projekt je zaměřen především na podporu kvality vysokoškolského vzdělávání, nicméně svým charakterem zasahuje i do dalších oblastí. Výstupy ve formě interaktivních vzdělávacích
materiálů pro sportovní fakulty, konkrétně pro stěžejní předmět, kterým je gymnastika, budou vznikat na základě mezinárodní spolupráce odborníků v daném oboru. Do obsahu
vytvořených materiálů se promítne jek metodický, tak vědecký přístup. Projekt tedy podporuje mezinárodní spolupráci uznávaných odborníků z partnerských institucí. Od této
spolupráce očekáváme sdílení znalostí a vzdělávacích metod, což se promítne v kvalitě projektových výstupů. Ta bude také zajištěna díky evaluačním prostředkům, jejichž výsledky
vezmeme v úvahu, jakož i recenze nezávislého odborníka. Zamýšlené sjednocení kurikula a využívání výukových materiálů v rodném jazyce či angličtině, povede k odstranění
problémů s uznáváním absolvování předmětu pro studenty vyjíždějící do zahraničí v rámci programu Erasmus. Dále budou vytvořené výukové materiály dostupné široké veřejnosti v režimu OPEN ACCESS. Kromě toho budou prezentované pedagogům dalších vysokých škol se sportovním zaměřením ve všech zúčastněných zemích. Vytvořené interaktivní
výukové materiály budou moci být využívány i dalšími institucemi, které nejsou přímo zainteresovány do projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info