Informace o projektu
Souhra mezi regulacemi buněčného cyklu a ciliogeneze

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-21612S
Období řešení
4/2021 - 3/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Akademie věd České republiky

Buněčný cyklus je považován za klíčový element regulující tvorbu a funkci primárních cilií, senzorických organel plnícími esenciální úlohy jak během embryonálního vývoje tak při nemoci. Nicméně, stále máme k dispozici velice málo informací o tom, jakým způsobem řídí buněčný cyklus cilia na molekulární úrovni.
Výzkumný plán který zde předkládáme je zaměřen právě na analýzu molekulárních mechanismů při tvorbě a funkci primárního cilia z pohledu dvou regulátorů buněčného dělení -kinesinu KIF14 a malých RHO GTPáz, u kterých recentní výsledky ukazují že v regulaci primárních cilií plní klíčovou úlohu. Konkrétně si projekt klade za cíl pomocí integrace "state of the art"mikroskopie, proteomiky, a molekulárně-biologických přístupů přispět k objasnění otázky co přesně činí zmíněné regulátory tak důležité pro správnou tvorbu a funkci primárních cilií.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info