Informace o projektu

Etika v podnikání jako faktor úspěšného začlenění ČR do evropských struktur

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA402/98/1084
Období řešení
1/1998 - 1/2000
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Národohospodářský ústavAkademie věd ČR, v. v. i.
Vysoké učení technické v Brně

Tento projekt je zaměřen na kultivaci podnikatelského prostředí v podmínkách transformující se ekonomiky. Cílem je vytipovat nejožehavější nástroj, na jejich sebekultivaci a pomoci nalézt řešení. Současně chceme sledovat úroveň etiky v byznysu v zemích EU a navrhnout postupy, které by umožnily přiblížení se standardním morálním pravidlům v zemích s rozvinutým tržním mechanismem.Zaměříme se na významné firmy, které svým chováním dávají příklad pro chování dalších subjektů. Hromně kompatibility, vidíme jako nutnou podmínku také dodržování morálních principů v ekonomice, jako nezbytnou součást úspěšné integrace do evropských struktur.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info