Informace o projektu

Online vzdelávacia platforma pre študentov lekárskych a nelekárskych odborov so zameraním na hyperbarickú medicínu (HYMON)

Logo poskytovatele
Kód projektu
NFP304010AZF1
Období řešení
7/2021 - 5/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ostravská univerzita v Ostravě
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Hyperbarická medicína využíva efekt dýchania medicinálneho kyslíka pod zvýšeným okolitým tlakom (hyperbarická oxygenoterapia), čo spôsobuje, že kyslík je transportovaný organizmom rozpusteným v plazme. V súčasnosti sa hyperbarická oxygenoterapia využíva prevažne na terapiu nehojacich sa rán, infekcie mäkkých tkanív a otravy CO. Na hyperbarickú oxygenoterapiu sa používajú hyperbarické komory. Na úrovni EU sú prostredníctvom ECHM/EDTC vytvorené vzdelávacie štandardy pre lekárov a nelekársky zdravotnický personál. Odbor Hyperbarická medicína ma v súčasnosti v ČR štatút nadstavbového špecializačného vzdelávania. Predmet hyperbarická medicína je v ČR vyučovaný na viacerých lekárskych fakultách v rámci iných predmetov. Na LF OU je predmet Hyperbarická a potápačská medicína vyučovaný ako samostatný jednosemestrálny predmet. Na Slovensku nie je obor hyperbarickej medicíny legislatívne ukotvený a neexistuje pregraduálny ani postgraduálny systém vzdelávania. Pobyt pacienta vo viacmiestnej hyperbarickej komore vyžaduje okrem prítomnosti lekára aj prítomnosť nelekárskeho personálu znalého problematiky hyperbarickej medicíny. V účastnosti neexistuje, na rozdiel od EU, v ČR a SR ucelený vzdelávací systém pre nelekársky zdravotnický personál v tomto obore. Spolupráca LF OU, LF MUNI a TUNI umožní vytvoriť unikátne partnerstvo vzdelávacích inštitúcií na strane pregraduálneho, postgraduálneho vzdelávania lekárov a nelekárského zdravotnického personálu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info