Informace o projektu
Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu (GJM200)

Logo poskytovatele
Kód projektu
ATCZ278
Období řešení
7/2021 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Mendelovo muzeum
Další fakulta/pracoviště MU
Rektorát
Spolupracující organizace
Universität Wien
Universität für Bodenkultur Wien
Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Hlavním cílem projektu je popularizace a propagace Mendelova odkazu vědě, kultuře a lidstvu v CZ a AT. Díky realizaci projektu
zvýšíme znalosti a povědomí o životě a dílu G.J. Mendela na obou stranách hranice a posílíme tak sounáležitost obou zemí, pro které je tato osobnost společným dědictvím. K dosažení cíle bude sloužit Strategický plán, který zajistí efektivní péči a společnou propagaci Mendelova odkazu, současně bude obnoven Mendelův skleník, z nějž
bude vytvořen polyfunkční prostor, který bude zpřístupněn veřejnosti a bude zachována jeho unikátní historicko-vědeckou hodnota budoucím generacím. Skleník poskytne prostor pro intenzivní přeshraniční víceoborovou spolupráci, bilaterální kulturní a vědeckou výměnu a zajistí, že bude prohlubováno povědomí o Mendelovi a jeho
odkazu v přeshraničním regionu i do budoucna.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info