Informace o projektu

Genetické a epigenetické důsledky editace chromozomů v modelové rostlině Arabidopsis thaliana

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-04364S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Současné metody cílené editace genomů jsou využívány v rostlinném výzkumu s cílem získat odrůdy s výhodnými fenotypovými vlastnostmi. S využitím systému CRISPR/Cas9 byly získány rostliny Arabidopsis thaliana s translokovanými konci chromosomových ramen. Naše předběžné pokusy ukázaly, že v T4 generaci se vyskytli jedinci s výraznými fenotypovými defekty, přičemž všechny analyzované rostliny v předchozích generacích byly standardního fenotypu. Tento modelový systém umožňuje studium dlouhodobých důsledků reorganizace chromozomů pro fenotyp rostlin a organizaci chromatinu v jádře. Navrhujeme studovat expresi genů a strukturu chromatinu v rostlinách s translokovanými konci chromozomů a rozdílným fenotypem. Analýza telomer na specifických ramenech chromozomů bude využita k řešení přetrvávající záhady v biologii chromosomů – jaký mechanismus určuje specifickou délku telomer na jednotlivých ramenech chromozomů. Výstupy projektu budou užitečné pro aplikaci metod editace genomů a chromosomů ve šlechtitelských programech.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info