Informace o projektu

Polygraf - systém pro vzdálený simultánní přepis mluveného slova (proof of concept)

Kód projektu
MUNI/84/05202113/2021
Období řešení
3/2022 - 11/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

Bude ověřena uplatnitelnost stávajících technologií Polygraf a CoUnSiL zvýšením jejich vzájemné provázanosti, konkrétně využitím funkce distančního přenosu přepisu mluvené řeči systému CoUnSiL v systému Polygraf, který tak bude schopen pokrýt širší spektrum případů užití (use case). Dále bude v uživatelských aplikacích systému Polygraf ověřena možnost inovace uživatelských rozhraní s cílem zlepšit jejich použitelnost a ergonomii (usability).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info