Informace o projektu

Osobnost a zdraví: Osobnostní vlivy působící proti účinkům stresu a zátěže u učitelek základních škol

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/97/0054
Období řešení
1/1997 - 1/1999
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Výkon učitelské profese přináší spexifickou dlouhodobou zátěž, která může vyústit v poruchy zdraví. V současné době je v centru pozornosti tzv. "burnout syndrom": emoční vyprahlost, ztráta smyslu pro osobní zaujatí pracovní činnosti, vystupňovaná nespokojenost. V našich podmínkách vykonávají učitelskou profesi na základních školách především ženy: u nich dochází ke kumulaci pracovní zátěže se zátěží mimopracovní. Domníváme se, že tuto problematiku je nutno řešit v celém komplexu vlivů, které působí na prožívání a důsledky zátěže. Vztahovým rámcem projektu je psychologie zdraví, která integruje psychologické poznatky o zdraví: s důrazem na aktivitu a odpovědnost člověka se dostává do centra zájmu osobnosti a aktivní uchování zdraví. Cílem projektu na konkrétní úrovni je analyzovat u učitelek základních škol stresující faktory profesí i mimoprofesní, analyzovat jejich vliv na zdraví, sledovat faktory, které působí proti vlivu stresu, a to zejména v oblasti základních osobnostních charakteristik.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info