Informace o projektu

Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative (EWP)

Kód projektu
ROZV/C33/2022
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum zahraniční spolupráce
Spolupracující organizace
Západočeská univerzita v Plzni

Cílem projektu je koordinovaně a společným úsilím přispět k plné a úspěšné implementaci iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper (EWP) a Erasmus Student Cards (ESC), a to jak po technické stránce, tak v rovině organizační a komunikační. Podpořeni budou programátoři zapojených vysokých škol, kteří budou koordinováni ze strany hlavního partnera a budou pravidelně sdílet praktické zkušenosti v rámci komunikační platformy. Nově se partneři zaměří na zavedení studentských karet ESC. Nejprve bude provedena analýza současného stavu a dosavadní praxe implementace ESC na všech partnerských školách a následně budou identifikovány problémy a příklady dobré praxe. V závěrečné fázi projektu bude uspořádán společný workshop za účelem předání informací o výsledcích. Zapojené univerzity přispějí svými dílčími částmi ke komplexní finalizované implementaci Erasmus Without Paper na českých vysokých školách. Výstupy projektu budou dostupné i do projektu nezapojeným univerzitám.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info