Informace o projektu

Studium nových interakčních partnerů mitotické kinázy Haspin

Kód projektu
MUNI/C/0080/2022
Období řešení
3/2022 - 2/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Mitóza je ako súčasť bunkového cyklu prísne kontrolovaným procesom. Správne rozdelenie materskej bunky na dve dcérske je nevyhnutnou súčasťou existencie mnohobunkových organizmov, a poruchy mitózy často vedú ku vzniku nádorových ochorení. Na riadení priebehu mitózy sa z veľkej časti podieľajú proteínové kinázy – enzýmy, ktoré pomocou fosforylácie regulujú aktivitu iných proteínov, a tak korigujú procesy v bunke.
Jednou z málo preskúmaných mitotických kináz je Haspin kináza. Dosiaľ známe funkcie Haspin kinázy by bolo možné zhrnúť ako zabezpečenie správnej orientácie chromozómov v ekvatoriálnej rovine a správne načasovanie oddelenia sesterských chromatíd pred cytokinézou. Deregulácia tejto kinázy tak môže viesť k vzniku aneuploidií, a jej zvýšená expresia bola zaznamenaná u niektorých nádorových ochorení. Preto tento proteín predstavuje sľubný terapeutický cieľ.
Avšak aby bolo potenciálne možné pri nádorovej liečbe na Haspin kinázu cieliť, je nutné lepšie porozumieť jej funkcii. Jednou z možností ako objasniť fungovanie určitého proteínu je identifikácia molekúl, s ktorými proteín interaguje.
Táto diplomová práca si dáva za cieľ identifikovať interakčných partnerov mitotickej kinázy Haspin v snahe objasniť jej funkcie v regulácii mitózy, prípadne v iných častiach bunkového cyklu, v kontexte nádorovej biológie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info