Informace o projektu

Testování biomateriálů potencionálně využitelných pro krytí chronických ran

Kód projektu
MUNI/C/0079/2022
Období řešení
3/2022 - 2/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Tento projekt je zaměřen na in vitro testování nově vyvíjených aktivních biomateriálů, potencionálně využitelných pro krytí chronických ran. Studovány budou nanovlákenné membrány z polykaprolaktonu pokryté vrstvou polymeru deponovaného pomocí plazmového vývoje, na který jsou navázány nanočástice ligninu. Sledovány budou především změny cytokinetických parametrů kožních buněk v reakci na přítomnost biomateriálu, dále pak pro účely dalšího testování bude zavedena kokultura více buněčných typů s cílem vytvořit in vitro model kůže. Součástí práce bude také porovnání vlastností a účinnosti tohoto nového typu obvazového materiálu s komerčně dostupnými variantami obvazů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info