Informace o projektu

Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pro předškolní, mladší a starší školní věk (VOČAZ)

Kód projektu
MUNI/A/1286/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cíl projektu spočívá v rozpracování teoretických rámců a výzkumných nástrojů umožňujících empirické zkoumání vybraných proměnných vztahujících se ke kurikulu Tělesné výchovy a Výchova ke zdraví jako součásti kurikula MŠ a ZŠ. Ke zpracování tématu bude přistoupeno z perspektivy obecné pedagogiky, srovnávací pedagogiky a příslušných oborových didaktik. Východiskem jsou výzkumy začleněných akademických pracovníků MUNI PED a aktuálně zpracovávané závěrečné a disertační práce participujících studentů, kteří se při řešením svých výzkumných problémů věnují tématice vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Řešení projektu je relevantní nejen v rovině základního (teoretického a metodologického) výzkumu, ale také s ohledem na plánované proměny vzdělávání v České republice, které je třeba evaluovat z hlediska různých rovin existence kurikula (zamýšlené, realizované, dosažené). Výsledky projektu mohou být potenciálně využitelné pro rozpracování systému monitoringu implementace a evaluace kurikula předškolního a základního vzdělávání využitelné v rámci probíhajících revizí kurikulárních dokumentů v České republice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info