Informace o projektu
Superhydrofobní povrchy vytvořené atmosférickým plazmatem

Kód projektu
8J22AT002
Období řešení
1/2022 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

The aim of the project is to study the fundamental aspects of plasma enhancend chemical vapour
deposition (PECVD) by fluorinated polymers in order to deposit superhydrophobic coatings based on the biomimetic approach. The experiments will be performed by two considerably different atmospheric plasma sources generating “hot” and “cold” plasma, namely atmospheric pressure plasma jet (APPJ) and diffuse coplanar surface barrier discharge (DCSBD), respectively. The project aims to characterize the effect of roughness, surface energy and wear stability of the coatings by profilometry, light and scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray spetrcoscopy, contact angle measurements, micro-scratch testing, tribology and washability testing, Fourier transform infrared spectroscopy as well as the chemistry of the surfaces by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) available at Masaryk University. XPS enables to precisely determine the concentration of elements and state of the chemical bonding and thus compare the coatings deposited by APPJ and DCSBD. Furthermore, the project aims to address the technical obstacle of parasitic layers occurring in DCSBD plasma and potentially enables further applications of DCSBD in the atmospheric pressure chemical vapour deposition field.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info