Informace o projektu

Evoluční biogeografie kaloně Rousettus aegyptiacus ve středozemní oblasti

Kód projektu
IAA601110905
Období řešení
1/2009 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Akademie věd České republiky
Přírodovědecká fakulta UK
Univerzita Karlova v Praze
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i

Mediteránní populace druhu Rousettus aegyptiacus představuje jediný stálý výskyt kaloňů mimo pásmo tropů. Charakterem výskytu a genotypickou proměnlivostí se tento druh navíc značně odlišuje od jiných středomořských savců. Cílem projektu je objasnit zdroje těchto specifik a detailně zhodnotit roli jednotlivých historických a ekologických faktorů podmiňujících současný obraz rozšíření. Projekt kombinuje přístupy podrobné molekulárně fylogeografické analýzy a systematického terénního studia biologie tohoto dosud jen velmi málo prozkoumaného druhu. Výsledky umožní posoudit specifika jednotlivých subpopulací a zhodnotit je z hlediska biotických faktorů areálové dynamiky a historie středomořských společenstev.

Publikace

2016

Spatial activity and feeding ecology of the endangered northern population of the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus)

LUČAN Radek — BARTONIČKA Tomáš — JEDLIČKA Petr — ŘEŘUCHA Šimon — ŠÁLEK Martin — ČÍŽEK Martin — NICOLAOU Haris — HORÁČEK Ivan

2015

The BAARA (Biological AutomAted RAdiotracking) System: A New Approach in Ecological Field Studies

ŘEŘUCHA Šimon — BARTONIČKA Tomáš — JEDLIČKA Petr — ČÍŽEK Martin — HLOUŠA Ondřej — LUČAN Radek — HORÁČEK Ivan

2014

Reproductive seasonality of the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus) at northern limits of its distribution

LUČAN Radek — BARTONIČKA Tomáš — BENDA Petr — BILGIN Rasit — JEDLIČKA Petr — NICOLAOU Haris — REITER Antonín — SHOHDI Wael — ŠÁLEK Martin — ŘEŘUCHA Šimon — UHRIN Marcel — ABI-SAID Mounir — HORÁČEK Ivan

2012

Environmental margin and island evolution in Middle Eastern populations of the Egyptian fruit bat

HULVA Pavel — MAREŠOVÁ Tereza — DUNDAROVÁ Cheliana — BILGIN Rasit — BENDA Petr — BARTONIČKA Tomáš HORÁČEK Ivan

Syntopic occurrence in Turkey supports separate species status for Miniopterus schreibersii schreibersii and Miniopterus schreibersii pallidus (Mammalia: Chiroptera)

BILGIN Rasit — GÜRÜN Kanat — MARACI Öncü — FURMAN Andrzej — HULVA Pavel — ÇORAMAN Emrah — LUČAN Radek — BARTONIČKA Tomáš HORÁČEK Ivan

Zařízení pro sledování pohybu zvířat opatřených vysílači

BARTONIČKA Tomáš — JEDLIČKA Petr

2011

Alarming decline in the sole European population of fruit bats: is human activity or climate responsible?

LUČAN Radek — NICOLAOU Haris — BARTONIČKA Tomáš HORÁČEK Ivan

GENETIC STRUCTURE OF EGYPTIAN FRUIT BAT IN NORTHERN DISTRIBUTION LIMITS

HULVA Pavel — DUNDAROVÁ Cheliana — MAREŠOVÁ Tereza — BILGIN Rasit — BENDA Petr — BARTONIČKA Tomáš HORÁČEK Ivan

GTAG: architecture and design of miniature transmitter with position logging for radio telemetry

ŘEŘUCHA Šimon — BARTONIČKA Tomáš — JEDLIČKA Petr

GTAG: Architecture of Miniature Transmitter for Radio Tracking with Position Logging

ŘEŘUCHA Šimon — BARTONIČKA Tomáš — JEDLIČKA Petr

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info