Informace o projektu

Evoluční biogeografie kaloně Rousettus aegyptiacus ve středozemní oblasti

Kód projektu
IAA601110905
Období řešení
1/2009 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Akademie věd České republiky
Přírodovědecká fakulta UK
Univerzita Karlova v Praze
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i

Mediteránní populace druhu Rousettus aegyptiacus představuje jediný stálý výskyt kaloňů mimo pásmo tropů. Charakterem výskytu a genotypickou proměnlivostí se tento druh navíc značně odlišuje od jiných středomořských savců. Cílem projektu je objasnit zdroje těchto specifik a detailně zhodnotit roli jednotlivých historických a ekologických faktorů podmiňujících současný obraz rozšíření. Projekt kombinuje přístupy podrobné molekulárně fylogeografické analýzy a systematického terénního studia biologie tohoto dosud jen velmi málo prozkoumaného druhu. Výsledky umožní posoudit specifika jednotlivých subpopulací a zhodnotit je z hlediska biotických faktorů areálové dynamiky a historie středomořských společenstev.

Publikace

2016

2015

2014

2012

2011

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info