Informace o projektu

Zmapování a analýza uživatelských požadavků na služby poskytované skrze platformu Security Dashboard

Kód projektu
688/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Projekt se věnuje problematice zajištění automatizovaného a aktuálního přehledu různých aspektů kybernetické bezpečnosti organizace z pohledu správců až po vedoucí či vrcholové řídící pracovníky, kteří požadují pravidelný bezpečnostní reporting. Cílem projektu je zmapovat potřeby a požadavky cílových skupin uživatelů a získat tak informace, jež by měly být dostupné v platformě Security Dashboard. V rámci projektu bude realizováno dotazníkové šetření mezi cílovými skupinami uživatelů doplněné o hloubkové rozhovory s vybranými zástupci. Takto získaná data budou analyzována za účelem identifikace podpůrných reportovacích mikroslužeb poskytujících informace pro open-source platformu Security Dashboard, která si klade za cíl skrze jednotné webové rozhraní prezentovat všechny relevantní kyberbezpečnostní parametry v kontextu dané sítě či podsítě a role uživatele. Následně bude zhodnocen jejich přínos z hlediska významu (importance), naléhavosti (urgence) a složitosti (complexity) implementace. Dále vznikne interaktivní prototyp s návrhy uživatelských rozhraní těchto služeb. Tyto výstupy budou následně sloužit primárně jako podklady pro další rozvoj platformy Security Dashboard. Sekundárně pak i pro ostatní členy sdružení CESNET, jimž můžou výstupy pomoct v uvažování nad budováním kyberbezpečnostního situačního povědomí v jejich organizaci, či případně bezpečnostnímu týmu CESNET-CERTS v rámci nově budované služby v podobě EduSOC pro segment VVŠ.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info