Informace o projektu

Média a společnost ve 21. století

Kód projektu
MUNI/CORE/1593/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Předmět se bude věnovat klíčovým rolím masových a online médií v současné společnosti. Cílem předmětu je seznámit neoborové studenty se základními poznatky z oblasti teorie a výzkumu médií a ilustrovat a vysvětlit je na půdorysu probíhající transformace mediální krajiny a mediálního publika. Předmět tak zpřístupní základy vědění v doméně studia médií a komunikace a zvýší mediální gramotnost a reflexivitu studujících.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info