Informace o projektu

E-learningová platforma pro kurz Současná témata výzkumu výchovy a vzdělávání

Kód projektu
MUNI/FF-ELEARN/0974/2022
Období řešení
9/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem je vytvořit podporu v e-learningovém systému ELF pro kurz Současná témata výzkumu výchovy a vzdělávání (PBB132 a PGB122), která bude odpovídat sylabu kurzu. Cílem kurzu je získat přehled o aktuálních výzkumných tématech rozvíjených pedagogickým a andragogickým výzkumem v České republice, rozumět základním výzkumným přístupům, které jsou používány, a získat dovednosti potřebné pro zapojení do odborné diskuze. Předmět bude realizován formou setkání s výzkumníky z Ústavu pedagogických věd, kteří představí svůj výzkum v podobě blízké konferenčnímu příspěvku a následně budou studenti vedeni k aktivní participaci v odborné diskuzi. Vytvořená e-learningová podpora bude obsahovat různé studijní materiály (ve formě PDF souborů, odkazů, videí, open book testů apod.), zároveň budou během prezenčních setkání využívány různé platformy jako Kahoot a Padlet, které budou podporovat aktivní zapojení studentů do diskuzí.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info